Kullanıcıların görev, ihtiyaç ve yetkilerine göre Masaüstü, Web veya Mobil Uygulamayı kullanabilmektedir. Uygulamaya girerken kullanıcı adı ve şifre ile girilerek kullanıcılar yetkileri seviyesinde fonksiyonlara ve menülere erişim yapabiliyor ve yapılan işlemlerin kaydı tutulabiliyor.

CBS Web Uygulaması ile var olan adres ve şebeke verilerinin sorgulanması, web ortamında harita üzerinden gösterilmesi, bu verilerin üzerinde analiz ve raporların alınması gerçekleştirilebilir.

Web üzerinden adres ve şebeke arama sorgulaması yapılabilmektedir. Böylece bir yazılım kullanmadan veya program yüklemeden harita verileri istenilen yerden sorgulanabilir, görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. Aynı şekilde entegrasyon kapsamında coğrafi özelliklerin yanında binadaki abone ve sayaç bilgiler de uygulama ile gösterilebilmekte ve bu veriler üzerinden analiz yapılabilmektedir.

Tematik haritalar oluşturulabilir, yani veriye göre renklendirme yapılarak raporların ve analizlerin harita üzerinden anlaşılır bir biçimde takip edilebilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Şebeke elemanları hakkında tip ve metraj bilgileri sektör/bölge bazında listelenebilir. Bunun gibi raporların harita üzerinden gösterilmesi gerçekleştirilebilir.

Kazı talep, kutu talep gibi diğer kurum ve kişilerin taleplerinin web üzerinden yapılabilmesi ve takip edilmesi gerçekleştirilebilir, belediye ve alt yapı şirketlerine kullanıcılar verilerek işlemlerin web üzerinden takibi kolaylaştırılabilir. Şebeke üzerinden bir hat seçilerek hattın gazının kesilmesi için kapatılacak vanalar listelenebilir bu vanaların yerleri görülebilir ve gazsız kalacak bina ve abonelerin gösterilmesi gerçekleştirilebilir.