BAZI PROJELERİMİZ

BURSAGAZ Proje Özeti

Bursagaz tamamen IT sistemi ile entegre olmuştur.(GIS, SCADA, SAP, FM vb.)
Sistemdeki canlı veriler, süregelen sistem durumundaki acil arızalar, subap operasyonları müşteri etkileşimleri ve kuruluş kaynak planlaması için analizleri mümkün kılar.

Yüksek kapasiteli şebekeleri yönetmek için canlı sistem kullanımı, güncel veriler ile birlikte yeni sistemlere uyum sağlamak ve yeni sistemler geliştirebilmek, için gereklidir.

ÇORUMGAZ Proje Özeti

Çedaş Grubu bünyesindeki Çorumgaz, Kargaz ve Sürmeligaz A.Ş.’de CBS tabanlı olarak ÇEDAŞ Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, doğalgaz altyapısına ait tüm şebeke verileri ile mekânsal üstyapı bilgilerini sözel bilgilerle sayısal ortamda ilişkilendiren; harita tabanlı bilginin merkezi bir veritabanında, abone, şebeke altyapısı, bakım-onarım vs. gibi diğer sistemler arası bilgilerle eşleştirilerek bütünleşik bir yapıda toplandığı, sorgulandığı ve analiz edilerek sunulduğu bir sistemdir.

ESGAZ Proje Özeti

Esgaz A.Ş. , doğal gaz altyapı yatırım ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı abonelik işlemleri, talep ve imalat yönetim sistemi, acil durum planları, …vb. birbirleriyle ilişkili birçok alt sistemde toplanan verileri bir bütünlük içinde harita tabanlı olarak sunmayı ve belirlenen formattaki raporlara kolaylıkla ulaşmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, BAŞARSOFT tarafından geliştirilen CBS Uygulamaları kullanılmakta, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda her geçen gün yenilenmektedir.

İZGAZ Proje Özeti

İzgabis projesinin temel amacı; tüm kurum birimlerine ihtiyaç duyduğu bilgiyi en hızlı ve en güvenilir bir ortamda sunmaktır. İşin temelinde bu doğru bilgiye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmak yatar. Bu bilginin sunulmasına kadar geçen sürede birçok bilgilerin sisteme aktarılması ayrıca ihtiyaç duyulan diğer işletme sistemleri (SCADA, İhbar, İşletme Bakım Onarım, Araç Takip, ABYS. vs.) ile ilişkilerinin sağlanması gerekmektedir. Ancak böyle bütün bir sistem kurulursa ihtiyaç duyulan bilgiye en hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İZMİRGAZ Proje Özeti

İzmirgaz A.Ş.’de CBS tabanlı olarak İzmir Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, doğalgaz altyapısına ait tüm şebeke verileri ile mekansal üstyapı bilgilerini sözel bilgilerle sayısal ortamda ilişkilendiren; harita tabanlı bilginin merkezi bir veritabanında, abone, şebeke altyapısı, bakım-onarım vs. gibi diğer sistemlerarası bilgilerle eşleştirilerek bütünleşik bir yapıda toplandığı, sorgulandığı ve analiz edilerek sunulduğu bir sistemdir.

PALGAZ Proje Özeti

Palgaz A.Ş.’de CBS tabanlı olarak Palgaz Doğalgaz Bilgi Paylaşım ve Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, doğalgaz altyapısına ait tüm şebeke verileri ile mekânsal üstyapı bilgilerini sözel bilgilerle sayısal ortamda ilişkilendiren; harita tabanlı bilginin merkezi bir veritabanında, abone, şebeke altyapısı, doğalgaz acil yönlendirme gibi diğer sistemler arası bilgilerle eşleştirilip bir yapıda altında toplandığı, sorgulandığı ve analiz edilerek sunulduğu bir sistemdir.