Sistem canlı bir mekansal veri tabanı sistemi (Oracle/SQL Server) üzerinden çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir. Diğer sistemlerle entegre çalışarak canlı ve güncel bilgiyi coğrafi bilgi ile birlikte sunabilmektedir.

DoaBİS CBS Projesi, temel coğrafi veri altlığına ihtiyaç duyar. Bu altlık veri seti Başarsoft’un sağlayacağı katmanlardan oluşmaktadır. Coğrafi Veri Seti Sayesinde tüm mekansal veri analizleri yapılabilmekte mahalle, ilçe ya da il bazlı bölgesel analizler çapraşık sorgulamalar ile yapılabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki; bir CBS sistemin en öncelikli ve temel ihtiyacı sağlıklı coğrafi veri setidir. Bu temel üzerine işlenecek olan abone, şebeke verileri ve destekleyici uygulama ara yüzleri ile en hassas ve doğru analizler yapılabilmektedir.

Sistem canlı veritabanı üzerinden çalışmakta olup çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir. Diğer sistemlerle entegre çalışarak canlı ve güncel bilgiyi coğrafi bilgi ile birlikte sunabilmektedir.

Sistemdeki coğrafi verilerin tamamı veritabanında olup oluşturulma ve güncellemelerinin yapılması CBS Masaüstü Uygulaması ile gerçekleştirilmektedir.

Sistemdeki verilerin ayrıntılı sorgulanması, analizi ve raporların gösterimi ise CBS Web uygulaması ile gerçekleştirilmektedir.